Fernandes Montery LSA65

Fernandes Montery LSA65
Fernandes Montery LSA65
Prijs: €350,00

met piezo pickup en preamp, Japan