Informatie en Privacy

 

Tools 4 Tones is, met in achtneming van de RIVM voorschriften ten aanzien van het Corona virus, gewoon geopend.

Bewaar 1,5 meter afstand!

Er worden nu maximaal 2 personen tegelijk toegelaten. Komt u dus bij voorkeur alleen in de winkel op bezoek.

Uitproberen van instrumenten is beperkter mogelijk. De noodzakelijke maatregelen om verspreiding via oppervlaktes zoals gitaren te voorkomen zijn niet voldoende te nemen. Wegwerp handschoentjes zijn aanwezig, contactoos pinnen kan.

WELKOM!

ROUTE: Volg route S102 richting Centrum. De winkel bevindt zich  vlak tegenover de Quikfit.  GRATIS  parkeer gelegenheid.

 
OPENINGSTIJDEN:
woensdag , donderdag, vrijdag en  zaterdag van 10 tot 5 uur. 
 
 
Tools 4 Tones Muziek is een winkel voor gebruikte muziekinstrumenten en apparatuur.  U heeft het goed begrepen: een hele bijzondere winkel dus! 
Alleen gebruikte muziekinstrumenten en apparatuur, maar dan voor ieder budget!
- electrische gitaren, 
- basgitaren
- akoestische gitaren 
- basversterkers 
- gitaarversterkers 
- effectapparatuur 
 
De toetsen 'afdeling' 
- synthesizers, keyboards, electrische piano's , midi apparatuur
 
Geluidsappatuur:
- PA versterking
- studio en opname apparatuur 
- microfoons
Ook kopen wij uw instrumenten in voor een goede prijs. Kijk even onder het kopje ''Inkoop, ruil en bemiddeling" voor meer informatie hierover. 
 
 
Vragen? laat gerust weten! 

 

PRIVACY STATEMENT

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van de website van Tools 4 Tones. Ook is hij van toepassing op gevevens gegenereerd tijdens bezoek van de winkel Tools 4 Tones in Nijmegen, met name voor zover van belang bij bij ruil en verkoop aan Tools 4 Tones gedeelde schriftelijke gegevens, weergegeven op de inkoopkwitantie, waaronder wettelijke identiteitsgegevens.

Ik, als eigenaar / ondernemer van Tools 4 Tones,  vind het belangrijk dat mijn dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Ik ga dan ook
discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en  zorg ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Ik ben als eigenaar van de winkel en inkoper/ verkoper van muziekinstrumenten verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en treed dan ook op als functionaris gegevensbescherming.

Tools 4 Tones bewaart en verwerkt alleen informatie die door u (onze klant) vrijwillig aan mij worden
verstrekt in het kader van een vraag of opdracht die we van u hebben.
Er worden door Tools 4 Tones alleen digitale persoonsgegevens opgevraagd en bewaard voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening aan de klant zelf.
Er worden geen van die gegevens gedeeld of verkocht aan derden, met uitzondering van die nodig voor de uitvoering van de voor Tools 4 Tones gemeentelijk verplichte registraties in het (Digitale) Opkopers Register (DOR).

Digitale gegevens worden verzameld als:
u een email bericht aan Tools 4 Tones stuurt, via het contactformulier op de website ofwel direct via een amil programma.
Daarbij zal uw email adres  en naam gevraagd worden.
Bij verzending van gekochte artikelen zullen per email uw adresgegevens gevraagd worden.

Uw digitaal ingevoerde gegevens worden gebruikt om met u te corresponderen over zaken waar u van aangeeft daar interesse in heeft en ook alleen dan (er zijn kortom geen mailings of andere correspondeties waarbij ik (of anderen) gebruik zal maken van uw gegevens). Ze dienen alleen voor het voorbereiden en verwerken van (mogelijke) transacties.

Ten behoeve van de bescherming van de digitale gegevens worden de noodzakelijke internet en computerbeveligings maatregelen getroffen.
Gegevensuitwisseling met de website gebeurt langs SSL beveiligde manier (het ‘slotje’ in de adres balk)
De website van Tools 4 Tones (ook die gemaakt voor mobiele telefoons) maakt geen gebruik van ‘Cookies’.

Bovenbeschreven persoongegevens, behalve die gedeeld met het Digitale Opkopers Register (DOR), worden niet langer dan 3 jaar bewaard op een beveiligde computer. Facturen met vermelde persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard, ingegeven door de minimale bewaarplicht inzake belastingen.

U kunt mij / Tools 4 Tones vragen uw gegevens te verwijderen. Dat zal echter niet gehonoreerd kunnen worden in zoverre gedeeld via het DOR.

Deze privacy statement betreft digitaal verkregen persoonsgegevens. Daarnaast betreft het geschreven (en daarna gedigitaliseerde) gegevens nodig bij het sluiten van een inkoop of ruilovereenkomst met Tools 4 Tones.

Als u klachten heeft met betrekking tot privacy en het omgaan door Tools 4 Tones daarmee kunt u mij dat laten weten. Ook kunt u eventuele klachten kenbaar maken aan de Nederlands autoriteiten met betrekking tot privacy: https://autoriteitpersoongegevens.nl